Aktuální hygienická opatření a screeningové testování žáků v týdnu od 6. 9.

Hygienická opatření

Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob do budovy školy je možný jen v odůvodněných a výjimečných případech, a to s respirátorem minimálně FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

U vstupů do budov školy je umístěn dávkovač na dezinfekci rukou.

Testování žáků, prokazování bezinfekčnosti

Další povinné testování žáků antigenními testy proběhne v týdnu od 6. 9. v kmenových třídách pod dohledem pedagogického pracovníka v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září vždy v 8.00 již bez přítomnosti rodičů. Test je stejný jako první testovací den (1. a 2. 9.). Nebude-li daný žák v den testování ve škole, bude test proveden ihned po návratu do školy.

Testovat se nemusí žáci, kteří předají třídnímu učiteli v tištěné formě dokument prokazující ukončené očkování proti COVID-19 (14 dní po ukončení očkování) nebo negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Třídní učitelé si tento prokazující dokument ponechají.