30 let svobody

V pátek 15. 11. 2019 proběhl na naší škole program 30 let svobody.

Žáci v jednotlivých třídách se pod vedením třídních učitelů seznámili s nejdůležitějšími momenty roku 1989. Žáci 8. a 9. třídy měli možnost pobesedovat s pamětníkem a zakladatelem Občanského fóra v Poděbradech. Celý týden mohou žáci sledovat dobové dokumenty na obrazovce ve vestibulu.