V pondělí 30. 11. 2020 se obnoví prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně a žáky 9. třídy.

Ostatní žáci 2. stupně se budou v prezenční výuce střídat.

Organizační pokyny k výuce od 30. 11. 2020

 

Z důvodu dodržení hygienických pravidel dochází ke změnám času odchodů žáků na obědy. V přiloženém souboru máte uvedeny časy pro jednotlivé třídy, jedná se vždy o čas příchodu třídy na oběd do školní jídelny. Pokud žák nechodí na oběd ani do ŠD a nemá odpolední výuku, může odcházet po skončení výuky rovnou domu.

Časy odchodů žáků na obědy – týden 30. 11. – 4. 12.

 


 

Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled 2022-2023, plánované odpisy 2021