Škola má právní subjektivitu od 1. ledna 1993.

Nachází se v budově, která byla dostavěna v srpnu 1992 a v roce 2018 prošla rekonstrukcí.

 

Předností školy je moderní vybavení, každým rokem uvádíme do provozu nějakou novou učebnu nebo jiné nové zařízení. Všechny třídy mají interaktivní tabuli

Ve škole máme 22 učeben ( z toho 12 speciálních: biologie-zeměpis, fyzika-chemie, cvičná kuchyň, informační a výpočetní technika a studovna, výtvarná výchova, hudební výchova, školní knihovna, školní klub, školní dílna, učebna tělesné výchovy, keramická dílna). Škola má také svůj kinosál.

Školní klub se skládá z knihovny se studovnou a dvaceti počítačů s bezdrátovým připojením na internet. Toto centrum je pro žáky otevřeno PoČt do 16,00 a Pá do 15,00 hodin a po celou dobu mohou neomezeně pracovat s internetem.  V jarních a podzimních měsících mají žáci také možnost aktivity ve školním atriu (volejbal, fotbal, basketbal, ping pong…..). Do školního atria mohou žáci i během naší 30 minutové velké přestávky.

Školní družina funguje denně od 7,00 do 7,50 a od 11,50 do 16,00. Je určena pro žáky prvního stupně školy od 1. do 4. ročníku

Součástí školy je i školní jídelna, která vaří moderní jídla z lokálních surovin. Každý den si mohou žáci vybrat ze dvou a dva dny v týdnu i ze tří jídel.