Od 13. 9. 2021 již nebude ve školách probíhat pravidelné screeningového testování žáků.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit plošnou povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

Povinnost mít zakrytá ústa ve společných prostorách školy zůstává.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů v pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno.