Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace jsem nucena aktualizovat pokyny k organizaci výuky. 

 

Žáci 2. stupně musí mít od 18. 9. 2020 ve třídách a společných prostorách školy roušky.

           Žáci 1. stupně musí mít  roušky pouze ve společných prostorách školy.

 Pro ohlášené návštěvníky a rodiče je rouška povinná. 

 

                                                                                                                       Děkujeme za respektování tohoto nařízení. 

 


Platba školní družiny a obědů ve školní jídelně na účet školy:

14932191/0100

 

Školní družina: pro žáky 1. – 4. třídy 500,- na pololetí ( variabilní symbol: datum narození žáka,

zpráva pro příjemce: jméno žáka, třída a zkratka ŠD)

Školní jídelna: částku a variabilní symbol vydává vedoucí školní jídelny pí. Svobodová – tel. 32 5877 220