Škola má právní subjektivitu od 1. ledna 1993.

Nachází se v budově, která byla dostavěna v srpnu 1992 a v roce 2018 prošla rekonstrukcí.

Předností školy je moderní vybavení, všechny třídy mají interaktivní tabuli. Ve škole máme 22 učeben ( z toho 12 speciálních: biologie-zeměpis, fyzika-chemie, cvičná kuchyň, informační a výpočetní technika a studovna, výtvarná výchova, hudební výchova, školní knihovna, školní klub, školní dílna, dvě učebny tělesné výchovy, keramická dílna). Škola má také svůj kinosál.

Školní klub se skládá z knihovny se studovnou a dvaceti počítačů s bezdrátovým připojením na internet. Toto centrum je pro žáky otevřeno PoČt do 16,00 a Pá do 15,00 hodin a po celou dobu mohou neomezeně pracovat s internetem.  V jarních a podzimních měsících mají žáci také možnost aktivity ve školním atriu (volejbal, fotbal, basketbal, ping pong…..). Do školního atria mohou žáci i během naší 30 minutové velké přestávky.

Školní družina funguje denně od 7,00 do 7,50 a od 11,50 do 16,00. Je určena pro žáky prvního stupně školy od 1. do 4. ročníku

Součástí školy je i školní jídelna, která vaří moderní jídla z lokálních surovin. Každý den si mohou žáci vybrat ze dvou a dva dny v týdnu i ze tří jídel.