šipka úvodní strana
    
 šipka aktuality
šipka o nás
šipka pedagogický sbor
šipka pro rodiče
šipka výroční zpráva
šipka Eu peníze školám
šipka školní časopis
   
šipka kontaktní informace
    zslibice@zslibice.cz  
   
šipka rozvrh hodin
šipka roční program Ekolog. Vých.
šipka fotoarchiv z akcí
šipka preventivní program
   
šipka školní jídelna
šipka školní družina
šipka představení učeben
   
linka
    
     cz  eng  de
   
šipka doporučujeme
   
linka
     
    
         
    
     ve škole
   
  Ovoce do škol
   

o naší škole

foto

Škola má právní subjektivitu od 1. ledna 1993.

 

Nachází se v budově, která byla dostavěna v srpnu 1992. Do školy docházejí též žáci z několika okolních obcí (Opolany, Opolánky, Oškobrh, Kánín, Odřepsy, Žehuň, Sány, Poděbrady, Dobšice).

 

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha (http://www.pedf.cuni.cz/).

 

sipka Počet žáků: 192  
sipka Počet tříd: 10
sipka Počet učitelů: 18
sipka Počet vychovatelek: 2, 1 asistentka pedagoga
sipka Počet oddělení školní družiny: 2  
sipka Počet oddělení školního klubu: 7  
sipka Vzdělávací program: 1.- 9. třída Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP zde)

 Ve škole pracuje  žákovská rada  a ekorada   Žáci vydávají časopis Slavník.                            

linka
  

sipka Počet učeben: 22 ( z toho 12 speciálních: biologie-zeměpis, fyzika-chemie, cvičná kuchyň a rodinná výchova, informační a výpočetní technika a studovna, výtvarná výchova, cizí jazyky/hudební výchova, školní knihovna , školní klub, školní dílna, učebna tělesné výchovy, posilovna, keramická dílna). Škola má také svůj kinosál.

  
linka
foto foto foto foto
linka

Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky. Naší snahou je poskytovat dětem vše tak, aby za žádnou aktivitou nemusely dojíždět do města. Kromě vyučování je důležitou součástí naší nabídky také péče o volný čas našich žáků. Tam se realizují též akce ze školního preventivního programu.

Předností školy je poměrně dobré a moderní vybavení, s čímž souvisí snaha přiblížit se vybavením a obsahem výchovy a vzdělávání evropskému standartu. Každým rokem uvádíme do provozu nějakou novou učebnu nebo jiné nové zařízení. Vycházíme z předpokladu, že má-li činnost děti ve škole bavit, musí zde být přinejmenším taková úroveň vybavení, na jakou jsou zvyklí z domova, nebo ještě o něco lepší.
 

foto foto foto foto
linka
  

Důležitou součástí naší práce se žáky je samostatná práce žáků s informacemi, pro kterou slouží naše informační centrum. Skládá se z knihovny se studovnou, dvaceti počítačů s bezdrátovým připojením na internet a s řadou multimediálních programů na výukovém serveru nebo CD-ROMech. Toto centrum je pro žáky otevřeno v Út a Čt do 16,00, v Po,St a Pá do 15,00 hodin a po celou dobu mají možnost neomezeně pracovat s internetem. Díky tomu mají žáci možnost získávat informace z celého světa. Ve studovně s počítači začínají naši žáci pracovat již od 2. ročníku.

Zvýšenou pozornost věnujeme též výchovným předmětům, zejména výchově výtvarné, hudební a rodinné, neboť je považujeme důležité pro rozvoj osobnosti každého člověka. Škola je v síti škol ČR s ekologickým zaměřením. Ve škole již pátým rokem probíhá ekologický výchovný projekt.

Pro žáky každoročně pořádáme různé pobytové zájmové kurzy, např. přírodovědný a ekologický kurz, keramický kurz, lyžařský kurz a pro mladší žáky pobyt ve škole v přírodě.

Žáci od 7. do 9. ročníku si k povinným předmětům mohou vybrat z těchto volitelných předmětů: Volitelný německý jazyk, Informační a výpočetní technika, Biologické praktikum, Filmová tvorba, Mediální výchova, Člověk a příroda a nepovinný předmět Sportovní hry. 

linka

Poslední aktualizace - 01.09.2016 - Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768